divendres, 27 de maig de 2011

Molt aviat...

DEMOCRÀCIA
REAL
PACÍFICA
I SENSE RACISME!
 Avinguda Amèrica, divendres tarda.
 c/ St. Francesc d'Assís, divendres tarda.
Pl. Santa Anna, divendres vespre.

Ben aviat, al Bloc d'en Martí i la mare que el va parir!